Jak dobrze przygotować dzień otwarty szkoły?

Jak przygotować dobry plan działania? O czym pamiętać, tworząc wydarzenie? Jak sprawdzić potrzeby uczestniczek i uczestników? Jak zadbać o dobrą komunikację? Zobacz, jak możesz lepiej […]

Przestrzeń w edukacji – inspiracje

Jesteśmy w ciekawym, choć pewnie dla wielu z nas trudnym, momencie zmian w edukacji. Jak mówią znane nam nauczycielki – już wiemy, że trzeba inaczej […]

STEAMowe inspiracje na lekcje i zajęcia pozalekcyjne

W filozofii pracy STEAM najważniejsze jest postawienie wyzwania przed uczniami (zadań problemowych), interdyscyplinarne podejście oraz możliwość wspólnego działania. Oto nasza propozycja zadań, które można wykorzystać […]

Jak tworzyć sytuację edukacyjną? O co zadbać? Jak i po co, przełamać rutynę codziennej edukacyjnej pracy? Jak dbać o podmiotowość i sprawczość osób uczących się? […]