STEAMfit w klasie – karta pracy

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę STEAM, chcielibyśmy pokazać Wam, że praca interdyscyplinarna nie musi być skomplikowana. Odpowiedzią na podstawowe potrzeby działań projektowych może być upowszechniany […]

STEAM w klasie, czyli od czego zacząć?

Z myślą o tych wszystkich, którzy w codziennej pracy realizują lub też chcieliby realizować projekty i miniprojekty interdyscyplinarne, postanowiliśmy przygotować serię infografik i materiałów merytorycznych […]