Przestrzeń w edukacji – inspiracje

Jesteśmy w ciekawym, choć pewnie dla wielu z nas trudnym, momencie zmian w edukacji. Jak mówią znane nam nauczycielki – już wiemy, że trzeba inaczej […]

Jak tworzyć sytuację edukacyjną? O co zadbać? Jak i po co, przełamać rutynę codziennej edukacyjnej pracy? Jak dbać o podmiotowość i sprawczość osób uczących się? […]