STEAMowe inspiracje na lekcje i zajęcia pozalekcyjne

W filozofii pracy STEAM najważniejsze jest postawienie wyzwania przed uczniami (zadań problemowych), interdyscyplinarne podejście oraz możliwość wspólnego działania. Oto nasza propozycja zadań, które można wykorzystać […]

III Kongres Kompetencji Przyszłości

Temat przyszłości edukacji rozgrzewa wiele gremiów w naszym kraju. Jednym z ważniejszych wydarzeń, które łączą przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz oświaty, jest Kongres Kompetencji […]

STEAMfit w klasie – karta pracy

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę STEAM, chcielibyśmy pokazać Wam, że praca interdyscyplinarna nie musi być skomplikowana. Odpowiedzią na podstawowe potrzeby działań projektowych może być upowszechniany […]

STEAM w klasie, czyli od czego zacząć?

Z myślą o tych wszystkich, którzy w codziennej pracy realizują lub też chcieliby realizować projekty i miniprojekty interdyscyplinarne, postanowiliśmy przygotować serię infografik i materiałów merytorycznych […]